Remove the row

Column: 1

Column: 2

Aanleiding

De Bus kent zijn inspiratiebron in het feit dat de dreiging van terrorisme inmiddels een algemeen maatschappelijk gegeven is. Recente aanslagen, tegengestelde maatschappelijke verhoudingen en de stigmatisering van bepaalde groepen in onze samenleving laten dit zien. Daarnaast valt het op dat wanneer er ergens een noodlottige, schokkende gebeurtenis plaatsvindt iedereen daar -wel of niet onderbouwd- een mening over lijkt te moeten ventileren.
Ook als er van een opzettelijke aanslag geen sprake is en een incident veroorzaakt wordt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, wordt dat vaak niet geloofd. Facebook gebruikers, instagrammers, twitteraars, opiniemakers en columnisten trekken direct en openlijk de lezing van de autoriteiten in twijfel en gaan in de aanval.
De lijn tussen complottheorieën en gerechtvaardigd wantrouwen wordt dunner en dunner…

Door een voorstelling te maken over “onverhoopt” terrorisme proberen wij inzicht te krijgen in de drijfveren en overlevingsstrategieën van mensen die leven in een door dreiging en angst geregeerde werkelijkheid.

In time we hate that which we often fear.(William Shakespeare)

De Bus

Een busstation ergens op één van de grote vakantiebestemmingen in Spanje.
Aly en Gea zijn op de laatste dag van hun vakantie met hun laatste centen nog even gaan shoppen, maar als Aly in een winkel een dure jurk wil stelen wordt ze betrapt door een beveiligingsbeambte.  Na wat geduw en getrek weten zij en Gea aan de beveiliger te ontkomen.
In paniek springen zij in één van touringcars die op een parkeerplaats gereedstaan voor te terugreis naar Nederland.
Even denken ze ontsnapt te zijn aan een mogelijk verblijf in een Spaanse cel. Maar zij hebben niet op de vasthoudendheid van de beveiliger gerekend. 
Wanneer die de bus tot stoppen probeert te brengen dreigen zij een explosief af te laten gaan zo dwingen zij de chauffeur om door te rijden. Onverhoopt gijzelen zij de bus en de inzittenden.

Aly en Gea stellen een daad en protesteren daarmee tegen alles wat hen in het leven dwarszit. Maar hoe kunnen ze voorkomen dat hun daad verkeerd wordt geïnterpreteerd?
De Bus is een vrolijk drama over terrorismedreiging, burgerplicht, boosheid, eendjes op de snelweg en de voor Aly en Gea onvermijdelijke zinloosheid van hun bestaan.
Maar…, wie de zinloosheid aan de kaak wil stellen, moet zich hoeden voor betekenis. 
Tijdens de rit raken ze in felle discussie. Waar zijn zij in beland en waarom? Hoe moet het nu verder? De tijd tikt.. Belt daar nu iemand 112?
Worden Aly en Gea ingerekend? Zal er écht een bom afgaan of moeten we met zijn allen eens ophouden zo paniekerig te zijn…?