Nieuws

Remove the row

Column: 1

Column: 2

De Kruistochten

Voor 2018/2019 staat een marathon-voorstelling van Alan Aykbourn’s The Norman conquests op de planning.
vertaald door Janine Brogt

Remove the row

Column: 1

met:
Annet
Sarah
Tom
Rik
Norman
Ruth

Column: 2

x
Roos de Vries
Kimberley Piek
Bram Adriaansz
Jan Tiede Bouma
Colin Vosveld
Catrien van der Molen

Column: 3

regie
Hans van Buuren

techniek
Rutger van der Hout
Harry de Vries

Kostuums/decor
Wig-atelier

-lees meer-

 


#


Remove the row

Column: 1

Column: 2

In 2018 werkt WIG Producties mee aan Yn it Skaad fan ‘e Toer in de kerk van Ryptsjerk.

Yn it Skaad fan ‘e Toer

is één van de tweeëndertig manifestaties die in 2018 gaan plaatsvinden in het kader van het project Under de Toer ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Fryslân herbergt meer dan 750 kerken.
Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap.
Yn it Skaad fan ‘e Toer brengt één van deze verhalen tot leven.

-www.ynitskaadfanetoer.nl-
-www.underdetoer.nl-

#