Jan Tiede Bouma

Studeerde in 2006 af aan de  PABO van de NHL in Leeuwarden en was tussen 2006 en 2017  werkzaam als groepsleerkracht bij diverse basisscholen in de omgeving van Leeuwarden.
In 2018 begon hij een eigen bedrijf. Doet daarin van alles, en vooral nog wat.
Educatief materiaal ontwikkelen, gastlessen geven op basisscholen, acteerwerk, voice-over teksten, ondertitelen van filmfragmenten, decor-onderdelen maken voor een theatervoorstellingen, het kan niet op!

Hij speelde in de interactieve voorstelling ‘Troelstra is terug!’. Onder regie van Onno Spreij samen met de acteurs Zen Roorda, Gabriëlle Glasbeek en Dirk van Weerden.
In het Mearke Winsum in was hij te zien in Grut Ferlet naast Wybo Smids en Anke Boersma onder regie van Tjerk Kooistra en speelde hij Jaap in Jaap de selfkickerskat. Als vertellende vogelverschrikker speelde hij mee in een voorstelling van muziekvereniging de Harmonie van Weidum. De voorstelling, gebaseerd op het boek Rôversguod van schrijfster Janneke de Boer. In oktober 2018 was hij presentator-verteller in het  Under de Toer-project “De Slach by Boxum”, onder de artistieke leiding van Tjerk Kooistra en Anke Boersma

Bedrog (2022)
Emmet

Maïstiid( 2021)
De Vader

Toch (2020)
Paul, Gerard, Robert, Quintin

Kruistochten (2019)
Rik

https://jantiedebouma.nl/