Organisatie

WIG werkt graag samen met bevlogen kunstenaars, technici, marketeers en vele anderen die een bijdrage willen leveren aan de producties van WIG.
Het collectief groeit. Zeggingskracht, vakmanschap, durf om te onderscheiden, laagdrempeligheid en gelijkwaardigheid zorgen voor  verbinding met andere makers om een uitdaging aan te gaan.

WIG is een onderdeel van De Manus Branding Stichting.
De Manus Branding Stichting wil cultuur nadrukkelijker inzetten in het onderwijs en het welzijnswerk.  Alle projecten hebben een kunstzinnige inslag. Het is kortom geen onbekend terrein;  we weten dat kunst en cultuur in veel gevallen een prachtige ingang vormt om mensen zich te laten ontwikkelen en te verbinden met de buurt en wijk. Deelname aan culturele activiteiten leidt tot meer zelfvertrouwen, meer sociale  contacten en een groter gevoel van veiligheid in en tevredenheid met de woonomgeving, tot meer vertrouwen in de gemeenschap en tot een gemeenschappelijke identiteit.
In haar bestaan realiseerde de stichting meer dan tachtig aansprekende projecten voor  verschillende doelgroepen.
De Manus Branding Stichting produceert sinds 2013 theatervoorstellingen onder de naam WIG Producties.

Toneelbeeld

WIG kiest voor uitdagende speellocaties. Zo speelden we Kruistochten in het voormalig postsorteercentrum aan de Snekertrekweg, dat een flink aantal jaren gediend heeft als provinciehuis.
Of de locatie van De Bodemloze Put, een poel in de bossen bij Stania State en Maistiid, beloond met een nominatie voor de gouden Gurbe voor het mooiste decor.
Door WIG kom je op plekken waar je misschien wel snel komt, maar iets anders verwacht, of juist op plekken waar je niet zo snel komt.

WIG kiest voor speellocaties waarin de plaats, het stuk en de spelers een dialoog met elkaar aan kunnen gaan en invloed op elkaar kunnen uitoefenen.
De locatie is minstens zo belangrijk als de tekst of de keuze voor muziek.

Daarin onderscheidt WIG zich.

Publiek

De andere uitdaging is het contact met het publiek. De ervaring die aan de toeschouwers wordt meegegeven wordt tevens een fysieke ervaring. De grens tussen spelers en publiek blijft weliswaar bestaan, maar wordt tot uiterst minimale proporties  teruggebracht. 
Het publiek neemt plaats, nee, wordt zelfs onderdeel van het decor van het stuk. 
Zo wordt de toeschouwer tot zowel deelnemer als lotgenoot gemaakt. 

WIG wil theater maken voor iedereen, met een maatschappelijke ondertoon. 
Cultuur staat midden in de maatschappij en kan direct of indirect geëngageerd zijn. 
Ze kan de wereld waarin we leven becommentariëren, er radicaal kritiek op leveren, choqueren of beledigen.
Cultuur zien wij als essentiële waardevol element in onze samenleving. Ze zorgt voor verbinding tussen verschillende groepen en heeft een positieve invloed op onze samenleving. Deelnemen aan cultuur is daarmee essentieel onderdeel van het leven.Cultuur is dus geen luxe, maar een levensbehoefte.
Voor WIG is toneel het middel bij uitstek om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken, te bediscussiëren en uit te diepen.