Wanorde Is Gewoon

In 1977 richtten Hans van Buuren en Hans Perukel in Haarlem Stichting Toneelgroep WIG op.
De stichting speelde in 1977 en 1978 voorstellingen op scholen en grote recreatieterreinen in Nederland. Daarna werd de stichting opgeheven,
maar de naam WIG dook daarna nog regelmatig bij voorstellingen op.
Sinds 2013 is WIG een onderdeel van de Manus Branding Stichting.

WIG wil produceren en spelen voor een zo’n breed mogelijk en uiteenlopend publiek.
WIG wil de toeschouwer aanspreken door het bieden van een hoogwaardige esthetische kwaliteit van haar producties en daarin staat de kunst en kunde van het acteren voorop.

WIG is een collectief. Dit betekent dat het maakproces gekenmerkt wordt door een gelijkwaardige positie van alle betrokken kunstenaars.
In trainingen, workshops en voorstellingen zijn wij voortdurend op zoek naar verdieping, verbreding en vernieuwing en delen we onze ervaringen en ideeën.

WIG heeft lef en vraagt haar spelers en haar publiek zichzelf uit te dagen en bestaande ideeën opnieuw te wegen en met andere ogen naar de wereld en elkaar te kijken.
Dat is wat theater doet.
Zo kan het gebodene schoonheid, ontroering, herinnering of bezinning bieden. Maar even goed kan het schok, afkeer, verdriet, discussie en confrontatie veroorzaken.
WIG probeert altijd via haar producties een persoonlijke verbinding tussen mensen en (hun eigen of andere) geschiedenis, verhalen en tradities te leggen. 

WIG kiest vaak voor alternatieve en uitdagende speellocaties en staat graag met zijn voeten in de modder. Ver weg van de chique schouwburg, om in hallen, vervallen gebouwen of ergens in het landschap theater te maken.
De makers van WIG kennen een natuurlijke behoefte om altijd weer hun grenzen te verkennen en zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerking, uitvoeringsmogelijkheden en  omgevingen.
De plaats, het stuk en de spelers gaan een dialoog aan met elkaar en oefenen invloed uit op elkaar.

WIG staat voor het betrokken, eerlijke verhaal, lef, uitdaging, gelijkheid.
WIG onderschrijft de Governance Code Cultuur.

-Lees meer-