Partners en Sponsors

Kunst, cultuur en theater kunnen helaas bijna niet bestaan zonder subsidies en sponsoring. De Manus Branding Stichting / WIG Producties vindt het veel waard haar projecten regelmatiger uit te voeren, maar loopt tegen haar financiële beperkingen aan. De stichting ontvangt geen structurele subsidies voor haar werkzaamheden en is dus afhankelijk van de bereidheid van verschillende fondsen, sponsors en van entreegelden om projecten te kunnen realiseren.

Hieronder de mensen, organisaties en bedrijven die ons helpen (en hielpen) onze plannen te verwezenlijken. Klik op de logo’s voor meer info.