Privacyverklaring

WIG Producties hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door WIG Producties. Hierbij gaat het ook om informatie van deze website.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG is zoals u misschien wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Sinds 25 mei 2018 is de verordening in alle lidstaten van de EU van toepassing en wordt er ook gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIG Producties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier zelf aan ons verstrekt.

WIG Producties verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Aanspreektitel
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wij verwerken persoonlijke informatie voor deze wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

  • Het afhandelen van betalingen (bijv. rondom de bestelling van tickets voor voorstellingen)
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Om u direct mails te kunnen bezorgen waarvan wij denken dat ze voor u relevant kunnen zijn;
  • Om de doeltreffendheid van promotiecampagnes en advertenties te kunnen evalueren.
  • Wanneer het ons de mogelijkheid biedt om onze diensten/communicatie uit te breiden, aan te passen, te personaliseren of te verbeteren ten voordele van de relatie met onze klanten;

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. WIG Producties verkoopt uw gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven. WIG Producties verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WIG Producties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

WIG Producties gebruikt alleen cookies voor website functionaliteiten, niet voor tracking-doeleinden.

Klanten van WIG Producties kunnen op elk moment de opgeslagen persoonsgegevens laten corrigeren, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. Bovendien kunt u ten alle tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag en verwerking van persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wigproducties.nl.