Yn it Skaad fa ‘e Toer

van
Margreet de Heer en
Hans van Buuren

Yn it Skaad fa ‘e Toer is één van de tweeëndertig manifestaties die in 2018 plaatsvonden in het kader van het project Under de Toer ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Fryslân herbergt meer dan 750 kerken.
Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Yn it Skaad fan ‘e Toer bracht één van deze verhalen tot leven.

Plotseling zit de kerk weer vol in Ryptsjerk. Acute godsvrucht?
Nee, er circuleert een verhaal over een schat onder de vloer van het eeuwenoude godshuis.

Yn it Skaad fan ‘e Toer is een muzikaal-theatrale voorstelling over wat dit gerucht teweegbrengt in het dorp. De één vindt dat een graf voor rust is en niet geschonden mag worden.
Anderen zien eurotekens en mogelijkheden voor verbetering van het dorp en zichzelf. Dan – op een ochtend – is de vloer opengebroken…
Een verhaal met wortels naar Antje van Uylenburgh, de in deze kerk begraven schoonzus van Rembrandt van Rijn. En naar Antje’s echtgenoot: de Poolse vrijgevochten theoloog Johannes Maccovius. Hij was op zijn 27ste al hoogleraar aan de Universiteit van Franeker, maar ook kerkelijk dissident, notoir drinkebroer en hoerenloper.
Het mysterie van Antje, vervlochten met de merkwaardige gedragingen van mensen destijds en nu, werpt een schaduw over het dorp.
Als dubbelganger van de mens, als afspiegeling van de ziel…

M.m.v. leden van Koar Excentriek, Toneelnvereniging Wy doarre wer, oud-leden van K.M.F. Excelsior, WIG-producties,
leerlingen van de Alpha-school en vele andere inwoners van Ryptsjerk.
Tekst: Margreet de Heer en Hans van Buuren, met voor wat betreft de Fryske taal hulp van Rynk Bosma.
Regie: Hans van Buuren.